Veel gestelde vragen

Wie kan gebruik maken van deze cashback actie?

Deze actie geldt uitsluitend voor particulieren en ondernemers die in de actieperiode de nieuwe Volkswagen Touran kopen bij de Volkswagen dealer. Leaserijders zijn uitgesloten van deelname. Bij aankoop van de nieuwe Volkswagen Touran ontvangt u een voordeelcheque met een door de Volkswagen dealer geactiveerde cashback code. Met deze cashback code kunt u gebruik maken van de cashback actie op een nieuwe Gazelle fiets. Zonder geldige cashback code is het dus niet mogelijk gebruik te maken van deze actie.


Hoe kan ik gebruik maken van de cashback actie?


Mijn cashback code is niet geactiveerd?

Indien u na het invoeren van uw cashback code de melding krijgt dat de code niet is geactiveerd, dan dient u contact op te nemen met de Volkswagen dealer waar u de code heeft ontvangen. De Volkswagen dealer dient de cashback code eerst te activeren alvorens u gebruik kunt maken van de cashback actie.


Wat wordt als aanvaardbaar bewijs van aankoop beschouwd?

Pon's Automobielhandel B.V. vraagt een kopie van uw kassabon met daarop aangegeven uw betaling en informatie over het type Gazelle fiets dat u heeft gekocht. De cashback actie geldt enkel op de aankoop van een nieuwe Gazelle fiets bij een erkend Gazelle dealer.


Welke bestanden kunnen worden gebruikt voor het uploaden van documenten? En zijn er beperkingen wat betreft grootte?

LET OP! Het bestand mag niet groter zijn dan 4 MB. U kunt alleen JPG en PDF uploaden.


Ik heb een buitenlands bankrekeningnummer?

Indien u het cashback bedrag wilt ontvangen op een buitenlandse bankrekening, kunt u contact opnemen via het contactformulier op www.volkswagencashback.nl. Het is niet mogelijk een buitenlands bankrekeningnummer via het aanvraagformulier op deze website op te geven.


Wat moet ik doen als ik mij niet online voor de cashback actie kan registreren?

Als u het aanvraagformulier op www.volkswagencashback.nl niet kunt gebruiken, neemt u contact op via het contactformulier op deze website.


Wanneer ontvang ik mijn cashback betaling?

Pon's Automobielhandel B.V. zal er alles aan doen om binnen 3 weken nadat de aanvraag is ingediend de betaling uit te voeren. Dus niet binnen 3 weken na de aankoopdatum. Wanneer er informatie ontbreekt of deze onjuist is, zal dit het proces vertragen. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de betaling binnen 3 weken uitgevoerd. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor retailers die klanten onterecht melden dat de betaling binnen 3 weken na aankoop zal plaatsvinden.


Hoe weet ik dat mijn aanvraag is vertraagd als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie?

Wanneer het online aanvraagformulier voor de cashback aanvraag succesvol is verzonden, zal er een bevestigingse-mail verstuurd worden. Wanneer informatie onjuist is ingevoerd, dan zal er een e-mail worden verstuurd welke informatie nog vereist is.


Hoe wordt de betaling op mijn bankrekening weergegeven?

LET OP! Cashback betalingen zullen plaatsvinden uit naam van Loyalty Profs, dus de namen Pon's Automobielhandel B.V. en Volkswagen zullen niet als afzender te zien zijn. In de omschrijving zal duidelijk te zien zijn dat het de cashback aanvraag betreft.


Ik heb mijn Gazelle fiets met mijn creditcard betaald, waarom kan ik het cashback bedrag dan niet ontvangen op diezelfde creditcard?

Pon's Automobielhandel B.V. cashback betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via bankoverschrijvingen van onze bank naar het bankrekeningnummer wat bij de registratie is opgegeven.


Het bedrag dat op de factuur staat is hoger of lager dan € 500,-. Hoeveel ontvang ik terug?

U ontvangt een bedrag tot € 500,- terug. Indien het aankoop bedrag hoger is dan € 500,-, ontvangt u € 500,- terug. Indien het aankoopbedrag lager is dan € 500,-, ontvangt u het aankoopbedrag terug en dus niet € 500,-.


Moet ik belasting betalen of kan ik btw terugvragen bij een cashback actie?

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die zij volgens de wet verschuldigd zijn. Pon's Automobielhandel B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de deelnemers voor schade, verlies of kosten voor de deelnemers als gevolg van het niet of te laat doen van dergelijke belastingbetalingen.
Pon's Automobielhandel B.V. kan ook geen advies geven over belastingsterugbetalingsprocedures. Vraag dit na bij uw lokale belastingdienst.


Welk bedrag berekent mijn bank mij voor de overboeking van mijn cashback bedrag?

Pon's Automobielhandel B.V. maakt het precieze bedrag van de terugbetaling over zoals aangegeven, maar Pon's Automobielhandel B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het moeten betalen van bankkosten. Indien de bank van de ontvanger extra kosten/commissie hiervoor berekent, dient dit bedrag door de klant te worden betaald.